ECB:s vice ordförande:

Svenska banker ett föredöme

Bankfokus nr 4, december 2016

 

När Vítor Constâncio, vice ordförande på Europeiska centralbanken, besökte Stockholm i november talade han om den europeiska bankmarknadens utmaning att anpassa sig till den rådande ekonomiska situationen. De svenska bankernas styrka och goda lönsamhet framstår som ett undantag, noterade han. Läs mer i Bankfokus.

 

Hans Lindberg, Bankföreningens vd, skriver i en kommentar inför slutförhandlingarna i Basel, att det är viktigt att svenska och europeiska förhandlare håller fast vid att riskviktsgolv inte bör införas i det nya Basel 3-regelverket.
En ny lag om framtidsfullmakter, en ny form av ställföreträdarskap för vuxna, föreslås. Bankföreningen anser att det bör införas ett nationellt register så att bankerna kan kontrollera fullmaktens existens och ikraftträdande.

(2016-12-13)         

                                                                           Läs Bankfokus

Åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering

Information om varför banken måste ställa frågor och om personer i politisk utsatt ställning. Ladda hem fakta-blad eller beställ broschyrer.

Att bli bankkund

Faktablad om vilken information banken behöver från dig när du vill vill bli kund i banken.