SBAB Bank medverkar i
beräkningen av Stibor

 

SBAB Bank medverkar från och med den 26 september i beräkningen av Stibor. 

SBAB Bank blir därmed den sjunde banken att medverka i Stiborberäkningen, tillsammans med Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar Bank, Nordea, SEB och Swedbank.

– Att antalet Stiborbanker ökar är ett styrkebesked för den svenska finansmarknaden. Det innebär att vi ytterligare förstärker Stibor till att vara en säker och transparent referensränta, säger Hans Lindberg, vd i Bankföreningen.

I och med att det nu är sju banker som är med i Stiborberäkningen kommer, i enlighet med Stiborramverket, den högsta och lägsta räntesatsen för varje löptid att tas bort inför beräkning av Stibor fixing. Detta stärker säkerheten kring Stibor ytterligare.

Stibor (Stockholm Interbank Offered Rate) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser till vilka ett antal banker verksamma på den svenska penningmarknaden (”Stiborbankerna”) är villiga att låna ut till varandra utan säkerhet under olika löptider. Bankföreningen är huvudman och har det övergripande ansvaret för Stibor(2016-09-22)

                                                                                        Mer information om Stibor

Åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering

Information om varför banken måste ställa frågor och om personer i politisk utsatt ställning. Ladda hem fakta-blad eller beställ broschyrer.

Att bli bankkund

Faktablad om vilken information banken behöver från dig när du vill vill bli kund i banken.